Ponude

Azurna obala

Đenova – Sanremo – Monte Karlo – Kan – Nica – Eze

06.03. – 10.03.2019.

5 dana / 2 noćenja sa doručkom / Hotel 3*

PROMO CENA: / eur

azurna-obala

Program putovaja:

1. dan 06.03.2019. sreda Polazak u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji  sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti.

2. dan 07.03. četvrtak  ĐENOVA – SAN REMO – Dolazak u Đenovu u popodnevnim časovima.Obilazak Đenove: Trg Ferara, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, pogled na stari svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba… Nakon obilaska slobodno vreme.Nastavak putovanja do Sanrema. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan 08.03. petak SANREMO-MONAKO-MONTE KARLO-KAN – Doručak. Slobodano vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do Kana i Kneževine Monako ( odlazak u Kan, obilazak Filmske palate, Kroazete, luke, Srpske ulice. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.. Nakon Kana polazak ka Kneževini Monako – obilazak Kneževine,okupljanje ispred  Okeanografskog muzeja, a onda pored crkve Svetog Nikole, gde su sahranjeni članovi porodice Grimaldi, šetnja ka Kneževom dvoru, pauza od petnaestak minuta na vidikovcima, a onda stazom Formule 1 odlazak do Monte Karla. Obilazak trga Kazina sa čuvenom Kockarnicom “Monte Carlo“. Slobodno vreme u Monte Karlu, u popodnevnim časovima polazak ka Sanremu, povratak u hotel, slobodno veče. Noćenje.

4. dan 09.03. subota SANREMO-NICA – Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Nice, jednog od najpoznatijih i najlepših letovališta Azurne obale (razgledanje od hotela Negresko, Engleskim šetalištem, do Neptunove fontane, slobodno vreme za individualni obilazak starog grada, gradske pijace, odlazak do vidikovca odakle  se pruža nezaboravni pogled na zaliv Anđela i čitav grad ili šoping u najpoznatijoj trgovačkoj ulici Jean Medecin. Nakon Nice polazak ka mesu Eze  živopisnim starim putem za Monako,po dolasku u Eze obilazak poznate fabrike parfema Galimard gde ćete se upoznati sa procesom izrade najpoznatijih parfemskih nota, a i imati mogućnost da kupite originalne proizvode po pristupačnim cenama)nakon obilaska i šopinga nastavak puta ka Srbiji. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

5. dan 10.03. nedelja Dolazak  u Niš u popodnevnim časovima.

Monte-Karlo

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom  na relaciji prema programu putovanja,
 • smeštaj u hotelu 3* u Sanremu ili okolini na bazi 2 noćenja sa doručkom
 • razgledanja po programu putovanja,
 • usluge turističkog vodiča – pratioca,
 • troškove organizacije.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja
 • ulaznice i fakultativne izlete
 • individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

 • Obilazak Monaka-Monte Karla–Kana –30€ odrasli/20 deca (2-10god).
 • Obilazak Nice i fabrike parfema Galimard – 30€ odrasli/ 20 deca ( 2-10 god).

Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prlikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska.
 • 30% prilikom rezervacije , ostatak na tri rate bez kamate, čekovima ili administrativnom zabranom.

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Pro Credit banke.

*Započeti način plaćanja se ne može menjati.

*U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promenama u cenama prevoznika, konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava, agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

NAPOMENE U VEZI PUTOVANJA

Opšte napomene:

• Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

• Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

• Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

• Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

• Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

• Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku

• Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste

• Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

• VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

• Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

• Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

VAŽNA NAPOMENA: TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIČA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

Turistička agencija Dream Tours je ovlašćeni subagent. Organizator ovog putovanja je turistička agencija MM Tours. Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja turističke agencije MM Tours-a i YUTA-e.