Dream Tours
Ponude

Beč sa posetom Bratislavi

5 dana / 2 noćenja sa doručkom hotelu 3*

07.03.-11.03.2019.

CENA OD: 109 eur

Beč – „grad muzike”je glavni grad Austrije. Jedan je od najlepših gradova u Evropi, podeljen je na 23 okruga i broji oko 1,5 miliona stanovnika.Grad turizma Beč može da se pohvali širokom ponudom umetnosti i kulturnih sadržaja, mnogim istorijskim znamenitostima, a posetioci ga doživljavaju gostoljubivim, šarmantnim, simpatičnim i kultivisanim. Beč je grad koji poseduje starinski šarm a istovremeno i savremen i moderan grad sa mladom, inovativnom kulturno-umetničkom scenom i gomilom lokala, kafića i restorana za sladokusce.

bec-docek-nove-godine-2019

Program putovaja:

1.dan: 07.03.2019. NIŠ-BEČ

Polazak grupe iz Niša u popodnevnim satima (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja preko Mađarske do Austrije sa usputnim zadržavanjima radi osveženja i na graničnim prelazima.

2. DAN: 08.11.2018. BEČ

Dolazak u Austriju u jutarnjim satima. Po dolasku, svraćanje u OUTLET CENTAR – PARNDORF (oko 9.00h, šoping u trajanju od 2 sata). Nastavak putovanja ka Beču. Dolazak u Beč. Po dolasku panoramski obilazak grada: Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, jevrejska četvrt, zabavni park Prater, i šetnja kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Noćenje.

3. DAN: 09.03.2019. BEČ-BRATISLAVA

Doručak.Slobodno vreme za individualne aktivnosti.Nakon doručka mogućnost fakultativnog odlaska u Bratislavu – glavni grad Slovačke. Po dolasku panoramski obilazak grada: brdo Slavin, tvrđava, Jevrejska četvrt, Katedrala Sv. Martina, Stari trg, biskupska palata, palata Gaskalović, Staro mesto sa starom gradskom većnicom. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Povratak u Beč. Uveče mogućnost fakultativnog obilaska Dunavskog tornja sa kojeg se pruža nezaboravna panorama Beča i Dunava. Noćenje.

MINHEN – PARIZ – BEČ nova godina (3)

4. DAN: 10.03.2019. BEČ – NIŠ 

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultatvni obilazak dvorca Šenbrun – letnje rezidencije Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i odaja i šetnja prelepim parkom. Nakon obilaska Šenbruna, nastavljamo fakultativno obilazak dvorca Belvedere (Dvorac ili palata Belvedere predstavlja prostranstvo sačinjeno jednim od najlepših baroknih ansambla na svetu koje je  okruženo prelepo uređenim parkovima i vrtovima. On je ujedno i jedan od najvećih atrakcija i zaštitnih znakova Beča. Njega čine gornji i donji Belvedere I već pomenuti parkovi i vrtovi. Ovo velelepno zdanje je izgrađeno u 18. veku za princa Eugena Savojskog u bečkom trećem becirku (bečka gradska opština), koju takođe nazivaju i Landstraße. Ona je predstavljala letnju rezidenciju, a izgradio je barokni arhitekta Johann Lukas, koji je bio miljenik princa Eugena. Princ je takođe doveo i venecijanskog kipra Đovani Staneti koji je bio desna ruka arthitekte Lukasa i bio je zadužen da osigura pravi italijanski kiparski doprinos) i Hundertwaser (Zaigrani Hundertwasser jedan je od bečkih simbola. Najpoznatije njegovo ostvarenje u Beču jeste stambeni kompleks u četvrti Landstraße, prikladno nazvan Hundertwasserova kuća, odnosno Hundertwasserhaus.)

Slobodno vreme u gradu do polaska za Niš. U večernjim satima polazak za Srbiju.

5. DAN: 11.03.2019. Noćna vožnja preko Budimpešte… Dolazak u Niš u ranim jutarnjim satima.

Cene su izražene u evrima po osobi sa uključenim prevozom

TERMIN PUTOVANJAHOTELULAZ1/2 i 1/3 sobe
07.03.-11.03.2019.Hotel 3*
2 noćenja sa doručkom
Beograd109€
Jagodina, Batočina105€
Niš119€
Leskovac, Prokuplje125€

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj  relaciji.
 • smeštaj u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom – švedski sto, u 1/2, 1/3 sobama.
 • razgledanje gradova prema programu.
 • troškove organizacije i vođstva puta.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
 • Fakultativne izlete.
 • Individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (deca od 2-12 god imaju popust)

 • Obilazak  Dunavskog tornja – 15€/10€ deca.
 • Obilazak dvorca Šenbrun – 20€/15€ deca.
 • Dvorac Belvedere i Hundertwaser– 5€.
 • Izlet do Bratislave – 15€.

Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 30 osoba. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.

Napomena: za putovanje u Austriju je neophodno posedovati nove biometrijske pasoše. U slučaju da se popuni rezervisani kapacitet soba u hotelu , agencija zadržava pravo da obezbedi dodatne kapacitete u hotelu iste kategorizacije u istom delu grada.

VAŽNO: Preporucuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU  (potrebna novcana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce putniku ulaz na teritoriju.

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prlikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska.
 • 30% prilikom rezervacije , ostatak na rate bez kamate, čekovima ili administrativnom zabranom na tri mesečne rate.

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Pro Credit banke.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, izbor sedišta u autobusu se doplaćuje 20€ po osobi.

*U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promenama u cenama prevoznika, konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava, agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

NAPOMENE U VEZI PUTOVANJA

Opšte napomene:

• Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

• Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

• Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

• VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

• Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

• Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

Program je rađen na bazi od minimum 60 putnika

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak).

Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 danapred .

VAŽNA NAPOMENA: TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIČA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

Turistička agencija Dream Tours je ovlašćeni subagent. Organizator ovog putovanja je turistička agencija MM Tours. Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja turističke agencije MM Tours-a i YUTA-e.