Ponude

Ohrid putovanje za Osmi mart

OHRID 8. Mart

4 dana / 2 noćenja / BUS prevoz

04.03.-08.03.2021.

CENA PO OSOBI 65 eur

OHRID – Ohridsko jezero u Makedoniji predstavlja jedno od najstarijih jezera na zemlji. Okruženo je sa svih strana visokim planinama i kao takvo privlači sve veći broj posetilaca. Prirodne lepote Ohridskog jezera, koje pružaju kulturološku i istorijsku šetnju kroz vekove, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, pogotovo kada se svemu tome doda ljubaznost njegovih domaćina.

Ohrid putovanja, putovanje u Ohrid, ohridsko jezero

PROGRAM PUTOVANJA

1.Dan (04.03. ĈETVRTAK )– KRALJEVO
Polazak iz Kraljeva oko 23h. Putovanje preko Niša i Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih
formalnosti. Noćna vožnja.

2. Dan ( 05.03. PETAK) OHRID
Dolazak u Ohrid u jutarnjim satima. Pauza za kafu u centru grada, a zatim obilazak sa vodičem starog i
istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima ( crkva Sv.Sofije iz XI
veka, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrĎava, Sv. Jovan Kaneo, amfiteatar… ). Nakon obilaska Ohrida,
smeštaj u hotel “PRESTOL” 3* koji se nalazi uz samo Ohridsko jezero. Slobodno vreme . Noćenje.

3. Dan ( 06.03. SUBOTA) OHRID – TIRANA – STRUGA – OHRID
Doručak. Odlazak na fakultativni izlet. Vožnja prema Tirani sa kratkim zadržavanjem radi odmora. Obilazak
Tirane: Saborna crkva, Katolička katedrala, Etem begova džamija, Nacionalno-istorijski muzej,
Skenderbegov trg… Obilazak Struge , izvor Drima . Struga se nalazi na 20-ak km od Ohrida, na obali
Ohridskog jezera, na delu gde reka Crni Drim ističe iz Ohridskog jezera. Danas je Struga poznato turističko i
kulturno istorijsko naselje. Povratak u centar Ohrida. Slobodno vreme. Noćenje.

4.Dan ( 07.03. NEDELJA )OHRID – MUZEJ NA VODI – MANASTIR SVETI NAUM – KRALJEVO
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet, Muzej na vodi i manastir Sv.
Nauma. Muzej na vodi je deo rekonstruisanog praistorijskog naselja, sojenice pretvorene u lep i unikatan
muzej na vodi koji prikazuju način života žitelja ovog naselja 1200. godine pre naše ere. Krstarenje Ohridom
i obilazak manastira Svetog Nauma koji je izgraĎen na steni iznad jezera, odakle se pruža nezaboravni
pogled na Ohridsko jezero, okolne planine i izvor i crkva Svete Petke. Uživanje u raskošnoj lepoti paunova
kojih ima puno u kumpensi Svetog Nauma. Poslušati i pomoliti se nad grobom Svetog Nauma i čuti
“otkucaje srca”. U poslepodnevnim časovima povratak brodom do Ohrida. Nastavak puta za Srbiju.

5 .Dan (08.03. PONEDELJAK)
Dolazak u Kraljevo u ranim jutarnjim časovma.( oko 01h) .Kraj puta.

Cene su izražene u evrima po osobi sa uključenim prevozom

Scroll

TERMINI PUTOVANJAHOTELCENA PO OSOBI
04.03-08.03.2021..★ ★ ★65€

Polazak iz: Ĉaĉka, Kraljeva, Vr. Banje, Trstenika, Kruševca, Niša i Leskovca

DOPLATA za polazak iz Užica 10 €(transfer do Čačka), iz Kragujevca 10€ (transfer do Mrčajevaca),
Požege 5€ (transfer do Čačka). Minimum za realizaciju transfera je 4 punoplativa putnika.
*Umanjene za polazak iz Niša i Leskovca 10 €

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA
– prevoz autobusom turističke klase (klima, AUDIO oprema)
– smeštaj u hotelu „PRESTOL“ 3*(po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/3 sobama na bazi dva noćenja sa
doručkom,
– panoramsko razgledanje Ohrida u pratnji vodiča
– usluge turističkog vodiča/pratioca tokom putovanja
– troškove organizacije putovanja

CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA
– putno zdravstveno osiguranje
– individualne troškove
– fakultativne izlete

NAĈIN PLAĆANJA
– 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja;
– 30% prilikom rezervacije, ostatak čekovima do 15.05. 2021. godine (čekovi se deponuju u agenciji
prilikom rezervacije – svi čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu)

FAKULTATIVNI IZLETI
-Krstarenje brodom do svetog Nauma 10 eura (minimum 25 osoba)
– Poseta muzeju na vodi 3 eura (minimum 25 osoba)
– Obilazak Tirane i Struge 17 eura (minimum 25 osoba)

OPIS SMEŠTAJA :
HOTEL „PRESTOL” ★★★ Hotel se nalazi na obali Ohridskog jezera, na udaljenosti od centra Ohrida 7
km, na potezu gde se nalaze najlepši hoteli u kojima uvek odsedaju turisti koji posećuju Ohrid, a koji imaju u
posedu svoje plaže. Hotel raspolaže renoviranim porodičnim sobama, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama
sa balkonom i pogledom na jezero ili planine. Nudi besplatan bežični internet koji je dostupan u čitavom

hotelu, kao i besplatan parking. Sve sobe imaju plazma TV sa kablovskim kanalima, klima ureĎaj, sef, mini-
bar, a kupatila su opremljena sa tušem i fenom za kosu. Recepcija hotela radi 24h, a gostima su na

raspolaganju usluge pranja veša, peglanja, dnevna usluga pospremanja soba, kao i prostorije za sastanke i
bankete. Hotel sadrzi restoran, bar, baštu, otvoren bazen (koji radi sezonski).

NAPOMENA
*U sluĉaju zatvaranja granica ili uvodjenja obaveznog PCR testa, novac uplaćen za aranţman se vraća
u celosti.
*Ne čeka se na granici obrada papira za povraćaj PDV-a.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena
cena ulaznica na lokalitetima.
* Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.

*Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi
doplata 10 €
*Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
*U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava
pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
* DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE : Važeća lična karta ili važeći biometrijski pasoš
najmanje 3 meseca posle putovanja , za maloletnu decu obavezan je pasoš i overena saglasnost roditelja koji
ne putuje.

 

[/learn_more]

NAPOMENE U VEZI PUTOVANJA

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA

Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Organizatora, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane organizatora, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

NAPOMENE:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator ne može imati uticaja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Turistička agencija Dream Tours je ovlašćeni subagent. *Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja, Tomash Tours Licenca A15. Organizator: Turistička agencija TOMASH TOURS d.o.o. poseduje garanciju putovanja u visini od 100.000 evra br.50-805-0162249.6 GARANT: HALKBANK a.d. Beograd, Milutina Milankovića 9e, RS-11070 Novi Beograd MB: 07601093, PIB: 100895809 za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su odreĎene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: ASOCIJACIJA NEZAVISNIH TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE (ANTAS), Beograd, Balkanska 28, RS-11000 Beograd, MB: 28024908, PIB:106798569

Ponuda putovanja za 8. mart 2021.

Ohrid putovanja za Osmi mart 2021. godine