Ponude

Trebinje – putovanje za Osmi mart

Trebinje-Mostar-Sarajevo

3 dana /1 noćenje

06.03.-08.03.2021.

CENA : 48 eur

visegrad-trebinje-mostar

PROGRAM PUTOVANJA

Prvi dan   06.03.2021.

Polazak za Trebinje iz Kraljeva  u 02 h . Dolazak u Trebinje u prepodnevnim satima . Panoramsko razgledanje grada i obilazak Hercegovačke Gračanice– duhovnog kompleksa na brdu gde je sahranjen Jovan Dučić uz fascinantan pogled na Trebinje i Hercegovinu, pogled koji je inspirisao pesnika i koji će Vam se urezati u sećanju .Sledi polazak na veliko razgledanje grada u pratnji vodiča starim ulicama grada: Korzo sa Trgom Slobode i Trgom Pesnika, crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, Stari Grad – Kaštel, Osman-Pašina džamija, Sahat kula, Muzej Hercegovine, fotografisanje pored Anđelkine kapije i ispred spomenika Dučića. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Fakultativno odlazak u obilazak Manastira Tvrdoš. Povratak u hotel. Veče predviđeno za individulane aktivnosti. Noćenje.


Drugi dan 07.03.2021. TREBINJE – MOSTAR

Doručak. Napuštanje hotela u 8h. Polazak za Mostar (fakultativno Mostar, grad poezije. Gde se susreće sever s jugom i zapad s istokom, grad u kojem reka Neretva vekovima deli kulture i religije, i gde se različitosti i suprotnosti mogu videti i osetiti na svakom uglu.  Kulturno istorijska šetnja gradom na Neretvi. Stari grad sa svojim uskim kaldrmisanim ulicama – remek delo islamske arhitekture: Stari most, Kriva ćuprija, Begova džamija su najpoznatiji spomenici grada. Mogucnost  obilaska i Sarajeva ukoliko cela grupa koristi fakultativan obilazak Mostara , tada je fakultativni obilazak Sarajeva gratis .U taj program gratis sa vezanom fakultativom sa Mostarom obilazak Sarajevo,panoramsko razgledanje grada i  šetnja najužim gradskim jezgrom:mostovi na Miljacki, Gradska većnica, Inat kuća, Careva džamija, Latinski most,pravoslavna crkva, katolička katedrala, Baščaršija (šetnja najstarijim gradskim ulicama pored Begove džamije, Kazandžiluk ulica do trga Sebilj).Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnost. Nakon posete Sarajevu polazak za Srbiju.Ukoliko grupa ne koristi fakultaivu, slobodno vreme u Trbinju do popodne.Popodne polazak za Srbiju . Dolazak oko 22  h na mesto polaska.

Treci dan  08.03.2021.

Dolazak na mesto polaska ako grupa koristi fakultativu  oko 01h.

Scroll

CENA ARANŽMANA: 48eur  ZA POLAZAK IZ KRALJEVA,KRUŠEVCA,ČAČKA, KRAGUJEVCA,VR.BANJE, TRSTENIKA, ALEKSANDROVCA

CENA ARANŽMANA: 58eur – ZA POLAZAK IZ NIŠA, ALEKSINCA, JAGODINE

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • prevoz autobusom turističke klase (TV,klima).
  • 1 nocenje sa doruckom u hotelu Leotar 4* u Trebinju.
  • razgledanje gradova u pratnji stručnog vodiča (Trebinje, Sarajevo).
  • troškove organizacije i vođstva puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
  • Boravišna taksa 1 € po noćenju/ po osobi( plaća se u agenciji prilikom rezervacije),
  • ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) 
  • putnikove individualne troškove.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni obilazak manastira Tvrdos 5 e, Mostar 15 e ,ukoliko cela grupa koristi fakultativno Mostar ,Sarajevo gratis za celu grupu.Najmanji proj putnika za fakultativne izlete iznosi 25 osoba.

Napomena:

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak).

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

  •  30%prilikom rezervacija ostatak do polaska ili pokricem cekova do maja 2021 god.

 

  • POPUSTI: (*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatežne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama.) dete od 2-10 godina u 1/2 sobi: ostvaruje popust od 40% (ima sedište u autobusu, nema krevet u hotelima).* dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelima).* dva deteta od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: I dete ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelu), II dete ostvaruje popust od 40% (ima sedešte u autobusu, nema krevet u hotelu). III odrasla osoba u 1/2+1 sobi ostvaruje 5% popusta.

U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promenama u cenama prevoznika, konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava, agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

NAPOMENE U VEZI PUTOVANJA

Opšte napomene:

• Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

• Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

• Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

• U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

• Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

• Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

• Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku

• Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste

• Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

• VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

• Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

• Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo povećanja cene ili spajanja sa drugom agencijom. u slučaju otkaza otkazni rok agencije je minimum 5 dana pred put.

VAŽNA NAPOMENA: TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIČA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

Turistička agencija Dream Tours je ovlašćeni subagent. Organizator ovog putovanja je turistička agencija Feniks Tours. Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja turističke agencije MM Tours-a i YUTA-e.

Ponuda putovanja za 8. mart 2021.

Višegrad putovanja za Osmi mart 2021. godine