Dream Tours
Ponude

Zlatni Prag za 8. mart

6 dana / 3 noćenja sa doručkom hotelu 3*

07.03.-12.03.2019.

CENA OD: 79 eur

PRAG “Zlatni grad” je glavni i najveći grad Češke. Nalazi se na reci Vltavi i ima oko 1,2 miliona stanovnika. Car Svetog rimskog carstva Karlo IV je Prag nazvao „zlatni grad“. Od XIX veka zovu ga i „grad stotinu tornjeva“, iako ih u gradu ima čak 550. Prag spada u najočuvanije velike gradove Evrope, njegovo prostano istorijsko jezgro  je  pod zaštitom UNESC – a. Kao jedan od najstarijih, najvećih i najlepših gradova u srednjoj Evropi, koji je pošteđen od razaranja u drugom svetskom ratu, Prag danas privlači milione turista iz čitavog sveta.

prag_drezden

 

Program putovaja:

1.dan 07.03. – NIŠ – PRAG

Polazak sa parkinga kod Tempa u popodnevnim časovima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjem na pumpama i motelima, radi preuzimanja putnika iz drugih gradova. Direktna noćna vožnja preko Budimpešte, Bratislave do Praga.

2.dan 08.03. PRAG – HRADČANI

Dolazak u Prag ( raspored aktivnosti zavisi od vremena dolaska u grad, planirano je de grupa prvo smesti u hotel a onda se ide na razgledanje grada)  Posle kraćeg odmora se kreće u razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Hradčani – praški dvorac,  katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Zlatna ulica, Mala strana… (za obilazak navedenih lokaliteta ulaznice se kupuju na licu mesta kod vodiča). Staro mesto – Karlov most, bista Karla IV, jevrejska četvrt, Staromestanski trg, kula Orloj, Tinska crkva, spomenik Janu Husu, Vaclavske namesti. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan 09.03. PRAG – DREZDEN

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. FAKULTATIVNO poseta Drezdenu. Povratak u Prag u kasnijim večernjim časovima. Noćenje.

Jesenja-putovanja-prag-obilazak-ekskurzija-grad-prag-2014-gradovi-evrope-dream-tours-leskovac

 

4. dan 10.03. PRAG – KARLOVE VARI

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. FAKULTATIVNO poseta Karlovim Varima, čuvenom češkom banjskom lečilištu, poznatom po svojih 12 termalnih izvora, proizvodnji rakije Beherovke i  oblandi. U popodnevmim časovima povratak u Prag. Slobodno veče u gradu, za one koji ostaju u gradu individualni povratak u hotel. Noćenje.

5. dan 11.03. PRAG – BRATISLAVA- NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Vožnja brodom FAKULTATIVNO po reci Vltavi (oko 60min).Nakon vožnje brodom polazak za Srbiju sa usputnim FAKULTATIVNIM obilaskom zamka Karlštajn – gotski dvorac koji je gradio Karlo IV kao mesto za čuvanje kraljevskih relikvija i blaga (slobodno vreme za one koji ne obilaze dvorac – mogu ostati u etno selu koje se nalazi na 500m od zamka da kupe suvenire i da probaju češku hranu u etno restoranima). Posle kraćeg odmora nastavak vožnje  preko Slovačke i Mađarske sa kratkim usputnim pauzama.

6. dan 12.03. NIŠ

Dolazak u Niš u ranim jutarnjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cene su izražene u evrima po osobi sa uključenim prevozom

TERMIN PUTOVANJAHOTELULAZ1/2 i 1/3 sobe
07.03.-12.03.2019.Hotel 3*
3 noćenja sa doručkom
Beograd79€
Jagodina, Batočina95€
Niš99€
Leskovac, Prokuplje105€

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj  relaciji.
 • smeštaj u 1/2, 1/3 sobama u hotelu 3*.
 • usluge lokalnog vodiča u Pragu, prema programu.
 • obilazak Praga u pratnji lokalnog vodiča.
 • troškove organizacije i vođstva puta.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
 • Individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI 

 • Izlet do Karlovih Vari – 25€.
 • Izlet do Drezdena – 30€.
 • Vožnja brodom po reci Vltavi – 15€.
 • Dvorac Karlštajn – 18€.

DOPLATA – za 1/1 sobu doplata je 35€.

* Minimum za realizaciju transfera je 4 osobe.

Napomena: za putovanje u Češku je neophodno posedovati nove biometrijske pasoše. U slučaju da se popuni rezervisani kapacitet soba u hotelu , agencija zadržava pravo da obezbedi dodatne kapacitete u hotelu iste kategorizacije u istom delu grada.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU  (potrebna novcana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce putniku ulaz na teritoriju.

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prlikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska.
 • 30% prilikom rezervacije , ostatak na rate bez kamate, čekovima ili putem administrativne zabrane do jula bez uvećanja.

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Pro Credit banke.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, izbor sedišta u autobusu se doplaćuje 20€ po osobi.

*U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promenama u cenama prevoznika, konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava, agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

NAPOMENE U VEZI PUTOVANJA

Opšte napomene:

• Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

• Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

• Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

• VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

• Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

• Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

Program je rađen na bazi od minimum 40 putnika

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak).

Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 danapred .

VAŽNA NAPOMENA: TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIČA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

Turistička agencija Dream Tours je ovlašćeni subagent. Organizator ovog putovanja je turistička agencija MM Tours. Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja turističke agencije MM Tours-a i YUTA-e.