Ponude

Putno zdravstveno osiguranje

Na klik – Kupite polisu online, sigurno, brzo i jednostavno.

Pored osnovnih pokrića kao što su troškova lečenja, hospitalizacije i operacije do visine osigurane sume, možete izabrati i pakete koji pokrivaju osiguranje prtljaga, pomoć na putu za motorna vozila, prevremeni prekid aranžmana, kao i mnoge druge neželjene situacije tokom puta.