Ponude

Poštovani putnici,

Dolaskom na ovu stranicu nalazite se na korak od uplate odabranog letovanja ili putovanja. Zahvalni smo Vam na odabiru agencije „Dream Tours” i iskreno se nadamo da će naš tim ispuniti Vaša očekivanja. Mi stvaramo uspomene i spremni smo da Vaš odmor bude kao iz snova.

Uputstvo za uplatu aranžmana

Plaćanje na žiro račun možete obaviti u bilo kojoj pošti, banci kao i putem e-bankinga.

Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam sledeći podaci:

Uplatilac: Ime i prezime, sa adresom stanovanja
Primalac: Turistička agencija Dream Tours
Svrha uplate: Uplata po određenom broju ugovora
Iznos: Upisati iznos prema instrukciji za uplatu
Broj računa: 105-26799-45
Poziv na broj: Određeni broj ugovora

Primerak uplatnice:

uplatnica-007-1

PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA:

Postoji mogućnost uplate odabranog aranžmana i iz inostranstva. Uplata se vrši na devizni račun agencije u evrima (EUR), prema datoj instrukciji.